Dec
09
By: motanik | Discussion (0)

Am lipsit cam mult timp din acest locu?… Observ ceva schimb?ri importante ?i cred c? ?i foarte utile.

Probabil îmi va lua ceva timp pân? voi p?trunde prin toate modific?rile suferite de site.

Nu pot spune decât: Bine v-am reg?sit, pe voi, to?i prietenii mei!Apr
29
By: motanik | Discussion (8)

Orice început are ?i un sfâr?it, ca totdeauna…

 
Am început acest jurnal dedicându-l în întregime iubirii.
Am tr?it cele mai frumoase clipe ale vie?ii mele în ultimii 3 ani. Î?i mul?umesc IUBIRE pentru tot ce a fost, pentru tot ce am sim?it al?turi de tine, chiar departe fiind unul de cel?lalt.
M-ai înv??at ce este iubirea adev?rat?, cea pe care o d?ruie?ti cu tot sufletul, cea f?r? urm? de invidie, f?r? urm? de r?utate, f?r? urm? de vanitate, doar iubire izvorât? din adâncul curat al inimii pure.
Mi-ai ar?tat ce înseamn? s? fii FEMEIE IUBIT?. De?i mi-a? fi dorit ca aceste clipe s? nu se termine niciodat?, uite c? au ajuns la sfâr?it… sau mai bine spus la sfâr?itul p?mântean. Ele îns? vor continua atâta timp cât iubirea va exista.
?i-am spus c? te-am iubit mai presus de orice ?i de oricine. Te-am iubit, te iubesc ?i TE VOI IUBI MEREU, de acum înainte în eternitate.
Sunt rea ?i egoist?: iau cu mine tot ce a fost minunat, superb, sublim între noi.
Voi duce cu mine amintirea unui ultim s?rut a?a cum numai TU ?tii s? îl oferi. Voi lua cu mine amintirea ultimei îmbr??i??ri, a ultimei flutur?ri de mân? de r?mas bun!
 


 
 
P?streaz?-m? în amintire ?i nu uita… nu uita!
 


 
 
Deci iat? c? am ajuns ?i la sfâr?itul acestui jurnal…

  

Aripi frânte…
 
"Eu sunt un zbor frânt
Un pas descul? pe-o palm? fierbinte
Mi-s gândurile p?s?ri îngenunchiate-n zbor
Cu aripile frânte de dorurile grele…
 
Eu sunt o fereastr? deschis?
Pentru zborul visurilor tale…
Mi-s geamurile înghe?ate f?r? rost
De atâtea ierni de a?teptare…
 
TE IUBESC!
Cum iubesc dimine?ile senine
Ce-mi murmur?-n suflet
Pure ?i adev?rate
Cu fiecare cântec închis
În inima ?i trupul meu…"
 
Eu sunt un zbor frânt!…Apr
12
By: motanik | Discussion (2)
Azi sunt "Floriile" – zi de s?rb?toare cre?tin?, ortodox?.
 
Urez tuturor celor ce-?i s?rb?toresc ziua numelui "La Mul?i Ani!" cu bucurii ?i realiz?ri. S? fi?i iubi?i a?a cum v? dori?i!
 
 
 

PhotobucketApr
11
By: motanik | Discussion (2)
 

show_2ecb74ba08690f(448, 46);

Tudor Gheorghe – In memoriam (Ion Barbu)

show_1010747bf8f8ab(448, 46);

Tudor Gheorghe

show_9f959622fa08ef(448, 46);

Tudor Gheorghe – Lumina lina
show_bd590f8c5e1a15(448, 46);

tudor gheorghe – salcamiiMar
31
By: motanik | Discussion (0)
Pentru cel ce mi-a adus prim?vara în suflet! Î?i mul?umesc, iubire!
 Mar
31
By: motanik | Discussion (0)
< +.+-=-+.+0-+.-+=+-.+- class="xirtireh" href="http://www.comunicatedepresa.ro/cu" title="cu"> Cu dragoste, pentru toate sufletele sensibile!
 Mar
25
By: motanik | Discussion (1)
 


 
Vei fi mereu, vei fi în universul meu
 
                                                     …TU vei fi mereu…


Mar
23
By: motanik | Discussion (5)
  Sunt gesturi ?i cuvinte care r?nesc. Sunt cuvinte spuse ?i gesturi f?cute poate incon?tient, poate involuntar . Dar care r?nesc la fel de mult ca ?i cele voite.
  Când facem gesturi voluntar s? r?neasc?, ?tim clar cine este vinovatul  ?i care a fost scopul. Îns? atunci când ele sunt involuntare, nu neap?rat din r?utate, ?i nici cu scopul clar de a r?ni, chiar dac? ele r?nesc, cine este vinovatul? ?i cum trebuie s? reac?ion?m noi, cei r?ni?i?
  Se spune c? omul fiind fiin?? superioar? trebuie s? gândeasc? bine înainte de a spune ceva sau înainte de face un gest. Tocmai pentru a nu r?ni pe cei din jur, pe cei pe care îi iubim. ?i cu toate acestea, de ce îi r?nim, totu?i, pe cei dragi?
  O ran? f?cut? pe piele se vindec? intr-o s?pt?mân? sau dou?, îns? r?nile f?cute în suflet de gesturile ?i cuvintele care ne r?nesc se vor vindeca vreodat??  ?i chiar dac?, în timp, se vor vindeca, r?mân cicatrici care ne vor influen?a întreaga existen?? mai departe.
  Ce ar fi, dragii mei, ca înainte de a spune ceva necugetat s? cânt?rim mai mult ceea ce vrem s? spunem sau ce gesturi vrem s? facem? S? ne gândim pu?in mai mult la cei dragi nou? dac? chiar merit? s? fie r?ni?i de cuvintele sau gesturile noastre?!
  S? fi?i iubi?i a?a cum v? dori?i ?i de cine v? dori?i!Mar
16
By: motanik | Discussion (3)
Mul?umesc pt tot ce-mi oferi,  iubire, mul?umesc pentru c? exi?ti!Jan
13
By: motanik | Discussion (0)
 Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X