Mar
03
By: motanik | Discussion (0)

Raise me in your arms, without one word… Raise me in your arms, forget any thought and let silence to speak…  

I want you near me and then I do not need anything… Without you I am just a leaf in the wind !

I feel your touch like a breath of spring … be my spring !

I feel your thought like reaching rays of moon… be my moonlight!Nov
02
By: motanik | Discussion (0)

Cu cat cunosc mai mult oamenii, cu atat iubesc mai mult animalele!
Ele nu amagesc niciodata, nu inseala si sunt fidele pana la moarte !!!!!Sep
01
By: motanik | Discussion (0)

Prof. Dr. Alexandru PESAMOSCA s-a stins din via?? dup? o via?? închinat? salv?rii omului, închinat? medicinii. O somitate a chirurgiei române?ti s-a în?l?at la Dumnezeu pentru c?, f?r? doar ?i poate, este singurul loc unde merit? s? fie!
Prof. Dr. Alexandru PESAMOSCA nu a disp?rut dintre noi, el va tr?i ve?nic în inimile celor c?rora le-a salvat via?a.
Ve?nic? recuno?tin?? pentru acest mare OM, care mi-a salvat, în 1995, bebelu?ul de numai 1 lun? de la cu?it, vindecându-l cu ?tiin?a, cu inima, cu sufletul lui nemaipomenit!
Dumnezeul s? îl odihneasc?!Feb
03
By: motanik | Discussion (0)

O pies? superb?, ca de altfel toate piesele lui Florin Chilian …

Nu  m? pot ab?ine s? nu o dedic Omului Special din via?a mea! :)

Dec
09
By: motanik | Discussion (0)

Am lipsit cam mult timp din acest locu?… Observ ceva schimb?ri importante ?i cred c? ?i foarte utile.

Probabil îmi va lua ceva timp pân? voi p?trunde prin toate modific?rile suferite de site.

Nu pot spune decât: Bine v-am reg?sit, pe voi, to?i prietenii mei!Apr
29
By: motanik | Discussion (8)

Orice început are ?i un sfâr?it, ca totdeauna…

 
Am început acest jurnal dedicându-l în întregime iubirii.
Am tr?it cele mai frumoase clipe ale vie?ii mele în ultimii 3 ani. Î?i mul?umesc IUBIRE pentru tot ce a fost, pentru tot ce am sim?it al?turi de tine, chiar departe fiind unul de cel?lalt.
M-ai înv??at ce este iubirea adev?rat?, cea pe care o d?ruie?ti cu tot sufletul, cea f?r? urm? de invidie, f?r? urm? de r?utate, f?r? urm? de vanitate, doar iubire izvorât? din adâncul curat al inimii pure.
Mi-ai ar?tat ce înseamn? s? fii FEMEIE IUBIT?. De?i mi-a? fi dorit ca aceste clipe s? nu se termine niciodat?, uite c? au ajuns la sfâr?it… sau mai bine spus la sfâr?itul p?mântean. Ele îns? vor continua atâta timp cât iubirea va exista.
?i-am spus c? te-am iubit mai presus de orice ?i de oricine. Te-am iubit, te iubesc ?i TE VOI IUBI MEREU, de acum înainte în eternitate.
Sunt rea ?i egoist?: iau cu mine tot ce a fost minunat, superb, sublim între noi.
Voi duce cu mine amintirea unui ultim s?rut a?a cum numai TU ?tii s? îl oferi. Voi lua cu mine amintirea ultimei îmbr??i??ri, a ultimei flutur?ri de mân? de r?mas bun!
 


 
 
P?streaz?-m? în amintire ?i nu uita… nu uita!
 


 
 
Deci iat? c? am ajuns ?i la sfâr?itul acestui jurnal…

  

Aripi frânte…
 
"Eu sunt un zbor frânt
Un pas descul? pe-o palm? fierbinte
Mi-s gândurile p?s?ri îngenunchiate-n zbor
Cu aripile frânte de dorurile grele…
 
Eu sunt o fereastr? deschis?
Pentru zborul visurilor tale…
Mi-s geamurile înghe?ate f?r? rost
De atâtea ierni de a?teptare…
 
TE IUBESC!
Cum iubesc dimine?ile senine
Ce-mi murmur?-n suflet
Pure ?i adev?rate
Cu fiecare cântec închis
În inima ?i trupul meu…"
 
Eu sunt un zbor frânt!…Apr
12
By: motanik | Discussion (2)
Azi sunt "Floriile" – zi de s?rb?toare cre?tin?, ortodox?.
 
Urez tuturor celor ce-?i s?rb?toresc ziua numelui "La Mul?i Ani!" cu bucurii ?i realiz?ri. S? fi?i iubi?i a?a cum v? dori?i!
 
 
 

PhotobucketApr
11
By: motanik | Discussion (2)
 

show_2ecb74ba08690f(448, 46);

Tudor Gheorghe – In memoriam (Ion Barbu)

show_1010747bf8f8ab(448, 46);

Tudor Gheorghe

show_9f959622fa08ef(448, 46);

Tudor Gheorghe – Lumina lina
show_bd590f8c5e1a15(448, 46);

tudor gheorghe – salcamiiMar
31
By: motanik | Discussion (0)
Pentru cel ce mi-a adus prim?vara în suflet! Î?i mul?umesc, iubire!
 Mar
31
By: motanik | Discussion (0)
< +.+-=-+.+0-+.-+=+-.+- class="xirtireh" href="http://www.comunicatedepresa.ro/cu" title="cu"> Cu dragoste, pentru toate sufletele sensibile!
 Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X